Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar dozvola za izdavanje biljnih pasoša
Naziv usluge

 Registar dozvola za izdavanje biljnih pasoša


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Registar dozvola za izdavanje biljnih pasoša


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Tamara Popović
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: tamara.popovic@ubh.gov.me


Rok za izdavanje licence

 Pravna lica: proizvođači, prerađivači, uvoznici, distributeri i skladištari bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom; naučno-istraživačke ustanove i privredna društva i preduzetnici (pružaoci usluga)


Period važenja licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Uslovi za produženje važenja licence

 Neograničeno (sve dok ispunjava propisane uslove) i privremeno na godinu dana (do ispunjavanja uslova)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ispunjenje uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa za pravna lica - 50 €
Administrativna taksa za naučne ustanove - 50€


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Za lica upisana u  Registar proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom:
1.       Zahtjev za izdavanje biljnog pasoša;
2.       Kopija diplome odgovorno lice za izdavanje biljnih pasoša;
3.       Potvrda poslodavcu o zaposlenom;
4.       Zapisnik o izvršenom fitosanitarnom pregledu;
5.       Dokaz da je upisan u registar proizvođača, uvoznika, distributera, skladištara bilja;
6.       Dokaz da je upisan u registar proizvođača sadnog i sjemenskog materijala;
7.       Ovlašćenje za vršenje pojedinih poslova stručne kontrole u  proizvodnji sjemenskog i sadnog material;
8.       Predlog sadržaja službene etikete;
9.       Administrativna taksa.
 
Za naučno-istraživačke ustanove koje imaju licencu (ovlašćene ustanove) i privredna društva i preduzetnike (pružaoci usluga)
1.       Zahtjev za izdavanje biljnog pasoša
2.     Odgovorno lice
3.    Dokaz o ovlašćenju naučno-istraživačke ustanove za vršenje stručne kontrole;
Ovlašćenje za obavljanje poslova od javnog interesa u zdravstvenoj zaštiti bilja.


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG” br. 28/06 i „Službeni list CG” br. 28/11 i br. 48/15)

Pravilnik o načinu obavljanja fitosanitarnog pregleda i uslovima za izdavanje biljnog pasoša („ Službeni list CG” br. 72/15)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.