Registracija i prijava

Ukoliko ne posjedujete elektronski certifikat, na portalu eUprava možete se registrovati pomoću Vaše adrese elektronske pošte odlaskom na stranu Registracija. Nakon uspješnog registrovanja na adresu Vaše elektronske pošte dobićete poruku sa linkom preko koga ćete izvršitu verifikaciju i aktivaciju Vašeg naloga na Portalu.

Ukoliko posjedujete digitalni certifikat, nije potrebno da se registrujete, već možete direktno otići na stranu Prijava. Na strani Prijava možete se prijaviti na jedan od dva načina:

- Unosom Vaše adrese elektronske pošte i odgovarajuće lozinke u polja predviđena za to i
- Klikom na dugme "Prijavite se elektronskim certifikatom", ukoliko posjedujete elektronski certifikat.

Prijavom na portal eUprava imate mogućnost:
– Korišćenja i izvršavanja elektronskih usluga,
– Personalizacije Portala,
– Praćenja statusa podnijetih zahtjeva,
– Učestvovanja u javnim raspravama,
– Komentarisanja vijesti,
– Prijave na određene kategorije vijesti sa portala eUprava.