Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Регистар дозвола за издавање биљних пасоша
Назив услуге

 Регистар дозвола за издавање биљних пасоша


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за здравствену заштиту биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Регистар дозвола за издавање биљних пасоша


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Тамара Поповић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: тамара.поповиц@убх.гов.ме


Рок за издавање лиценце

 Правна лица: произвођачи, прерађивачи, увозници, дистрибутери и складиштари биља, биљних производа и објеката под надзором; научно-истраживачке установе и привредна друштва и предузетници (пружаоци услуга)


Период важења лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Услови за продужење важења лиценце

 Неограничено (све док испуњава прописане услове) и привремено на годину дана (до испуњавања услова)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Испуњење услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса за правна лица - 50 €
Административна такса за научне установе - 50€


Документација коју корисник прилаже

 За лица уписана у  Регистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором:
1.       Захтјев за издавање биљног пасоша;
2.       Копија дипломе одговорно лице за издавање биљних пасоша;
3.       Потврда послодавцу о запосленом;
4.       Записник о извршеном фитосанитарном прегледу;
5.       Доказ да је уписан у регистар произвођача, увозника, дистрибутера, складиштара биља;
6.       Доказ да је уписан у регистар произвођача садног и сјеменског материјала;
7.       Овлашћење за вршење појединих послова стручне контроле у  производњи сјеменског и садног материал;
8.       Предлог садржаја службене етикете;
9.       Административна такса.
 
За научно-истраживачке установе које имају лиценцу (овлашћене установе) и привредна друштва и предузетнике (пружаоци услуга)
1.       Захтјев за издавање биљног пасоша
2.     Одговорно лице
3.    Доказ о овлашћењу научно-истраживачке установе за вршење стручне контроле;
Овлашћење за обављање послова од јавног интереса у здравственој заштити биља.


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о здравственој заштити биља („Службени лист РЦГ” бр. 28/06 и „Службени лист ЦГ” бр. 28/11 и бр. 48/15)

Правилник о начину обављања фитосанитарног прегледа и условима за издавање биљног пасоша („ Службени лист ЦГ” бр. 72/15)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.