Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Priznavanje stranih dozvola za rad i ovlašćenja
Naziv usluge

 Priznavanje stranih dozvola za rad i ovlašćenja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Dozvole za rad i ovlašenja za vršenje pojedinih poslova stečena u državi sa kojom je Crna Gora zakljuila međunarodni ugovor priznaju se sa rokom važenja na koji su izdate. Takve dozvole i ovlašenja stečena u državama članicama EASA-e priznaju se bez dodatnih provjera sa rokom važenja na koji su izdati, uz uslov reciprociteta.


Gdje i kako

 Zahtjev za priznavanje stranih dozvola za rad i ovlašćenja podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za priznavanje stranih dozvola za rad i ovlašćenja prilažu se odgovarajuća dokumenta:
1)      Dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi;
2)      Dokaz o uplati odgovarajuće naknade;
3)      Kopija dozvola;
4)      Kopija ljekarskog uvjerenja;
5)      Kopije relevantnih stranica knjižice evidencije naleta koje dokazuju ispunjenje propisanih zahtjeva;
6)      Kopija procjene jezičkog ovlašćenja; i
7)      Ostalo, ako je primjenjivo.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za utvrđivanje uslova za priznavanje dozvola i ovlašćenja plaća se administrativna taksa u iznosu od 5€.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 93 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.