Агенција за цивилно вадухопловство


лого

Признавање страних дозвола за рад и овлашћења
Назив услуге

 Признавање страних дозвола за рад и овлашћења


Орган задужен за спровођење

 Агенција за цивилно ваздухопловство


Опис

 Дозволе за рад и овлашења за вршење појединих послова стечена у држави са којом је Црна Гора закљуила међународни уговор признају се са роком важења на који су издате. Такве дозволе и овлашења стечена у државама чланицама ЕАСА-е признају се без додатних провјера са роком важења на који су издати, уз услов реципроцитета.


Гдје и како

 Захтјев за признавање страних дозвола за рад и овлашћења подноси се Агенцији за цивилно ваздухопловство лично или путем е-маила на Архиву Агенције.
Контакт: архивааа.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Уз захтјев за признавање страних дозвола за рад и овлашћења прилажу се одговарајућа документа:
1)      Доказ о плаћеној административној такси;
2)      Доказ о уплати одговарајуће накнаде;
3)      Копија дозвола;
4)      Копија љекарског увјерења;
5)      Копије релевантних страница књижице евиденције налета које доказују испуњење прописаних захтјева;
6)      Копија процјене језичког овлашћења; и
7)      Остало, ако је примјењиво.


Рок за издавање лиценце

 30 дана ЗУП или други акт


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 За утврђивање услова за признавање дозвола и овлашћења плаћа се административна такса у износу од 5€.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Члан 93 Закона о ваздушном саобраћају („Службени лист ЦГ“, бр. 30/12 и 30/17)


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.