Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Certifikat za osoblje koje vrši nadzor, patroliranje i kontrolu pristupa kod operatora aerodroma i drugih subjekata koje sprovode ove mjere bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva




Naziv usluge

Certifikat za osoblje koje vrši nadzor, patroliranje i kontrolu pristupa kod operatora aerodroma i drugih subjekata koje sprovode ove mjere bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore


Opis

Certifikat za obavljanje poslova osoblja koje vrši nadzor, patroliranje i kontrolu pristupa kod operatora aerodroma i drugih subjekata koje sprovode ove mjere bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva


Gdje i kako

Zahtjev se podnosi na arhivu Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore
Ul. Josipa Broza Tita bb, Podgorica
( tel. 020/625-207 )


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1. Zahtjev za polaganje
2. Dokaz o završenoj odgovarajućoj obuci


Rok za izdavanje licence

15 dana nakon završenog polaganja


Period važenja licence

2 godine


Uslovi za produženje važenja licence

Ponovno polaganje (isto kao kod početnog izdavanja)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

-          ukoliko 6 mjeseci ne obavlja svoj posao

-          ukoliko ne završi uspješno TIP evaluaciju

-          u slučaju da je nadzornim aktivnostima utvrđen ozbiljan nedostatak

zbog neprofesionalnog postupanja KD kontrolora


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Nema 


Dokumentacija koju korisnik prilaže

Dokaz o završenoj obuci iz bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva – Moduli 2


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

ZOVS - Član 139 stav 2
NPBCV – Dio III, tačka 11.4.1 i tačka 16.7 Priloga 12


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo CG 




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.