Агенција за цивилно вадухопловство


лого

Цертификат за особље које врши надзор, патролирање и контролу приступа код оператора аеродрома и других субјеката које спроводе ове мјере безбједности цивилног ваздухопловства
Назив услуге

Цертификат за особље које врши надзор, патролирање и контролу приступа код оператора аеродрома и других субјеката које спроводе ове мјере безбједности цивилног ваздухопловства


Орган задужен за спровођење

Агенција за цивилно ваздухопловство Црне Горе


Опис

Цертификат за обављање послова особља које врши надзор, патролирање и контролу приступа код оператора аеродрома и других субјеката које спроводе ове мјере безбједности цивилног ваздухопловства


Гдје и како

Захтјев се подноси на архиву Агенције за цивилно ваздухопловство Црне Горе
Ул. Јосипа Броза Тита бб, Подгорица
( тел. 020/625-207 )


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Ваздушни саобраћај


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1. Захтјев за полагање
2. Доказ о завршеној одговарајућој обуци


Рок за издавање лиценце

15 дана након завршеног полагања


Период важења лиценце

2 године


Услови за продужење важења лиценце

Поновно полагање (исто као код почетног издавања)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

-          уколико 6 мјесеци не обавља свој посао

-          уколико не заврши успјешно ТИП евалуацију

-          у случају да је надзорним активностима утврђен озбиљан недостатак

због непрофесионалног поступања КД контролора


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Нема 


Документација коју корисник прилаже

Доказ о завршеној обуци из безбједности цивилног ваздухопловства – Модули 2


Правна подлога која се односи на Лиценцу

ЗОВС - Члан 139 став 2
НПБЦВ – Дио ИИИ, тачка 11.4.1 и тачка 16.7 Прилога 12


Корисни линкови

Агенција за цивилно ваздухопловство ЦГ 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.