Uprava za inspekcijske poslove


logo

Izdavanje uvjerenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija -TEHNIČKA ISPRAVNOST električnih i gromobranskih instalacija, uređaja i opreme -
Naziv usluge

 Izdavanje uvjerenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
-TEHNIČKA ISPRAVNOST električnih i gromobranskih instalacija, uređaja i opreme -


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove - Odsijek za elektroenrgetsku inspekciju


Opis

 Elektroenergetska inspekcija postupa i po zahtjevima stranaka koje pribavljaju licencu za obavljanje energetske djelatnosti ili licence za zatvorene distributivne sisteme kod Regulatorne agencije za energetiku. Naime članom 65 Zakona o energetici je propisana obaveza stranke da ima dokaze da posjeduje ili upravlja energetskim objektima, transportnim sredstvima i drugim uređajima, instalacijama ili postrojenjima neophodnim za obavljanje energetske djelatnosti, koji ispunjavaju uslove i zahtjeve utvrđene tehničkim propisima. Elektroenergetski inspektori vrše pregled električnih i gromobranskih instalacija, odnosno elektroenergetskih objekata, uređaja i postrojenja i    na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja inspektori, saglasno članu 34. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 056/14, 040/16 i 037/17), - Izdavanje uvjerenja i drugih isprava o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija-, a u vezi sa članom 65. stav 3. tačka 2. Zakona o energetici konstatuje da električne i gromobranske instalacije  objekta ili elektroenergetski objekat uređaji i postrojenja  ispunjavaju uslove i zahtjeve utvrđene tehničkim propisima i da su tehnički ispravne uz uslov pravilnog korišćenja i priključenja ispravnih potrošača. Kako nije bilo obrasca rađen je Zapisnik o inspekcijskom pregledu u kome je utvrđeno činjenično stanje i konstatovano stanje o tehničkoj ispravnosti


Gdje i kako

 Uprava za inspekcijske poslove, Oktobarske revolucije 130 Podgorica

(020234369)

Fax 020 234 424


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Elektroenergetika: EPCG-Proizvodnja; CGES i CEDIS, benzinske stanice, drugi energetski subjekti.. 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Projektna, atestna, ispitna i gradilišna dokumentacija i ostale dokaze o periodičnom ispitivanju, kontroli i utvrđivanju tehničke ispravnosti instalacija, opreme, uređaja i elektroenergetskih objekata  


Rok za izdavanje licence

 Do 5 dana


Period važenja licence

 Određuje se propisima zavisno od objekta  


Uslovi za produženje važenja licence

 Ukoliko su razlozi opravdani   


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ukoliko se postupa mimo utvrđenih uslova, protivno zakonu i propisima


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Zahtjev uz izjašnjenje da je pripremljena kompletna dokumentacija u skladu sa zakonom  


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Saglasno  članu 34. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 056/14, 040/16 i 037/17), a u vezi sa Zakonu o energetici ("Službeni list Crne Gore", br. 005/16, 051/17)- član 65, odnosno 174


Korisni linkovi

Uprava za inspekcijske poslove 


Napomena

 Ovaj dokument se izdaje provjerom dokumentacije kao i neposrednim inspekcijskim pregledom, te tako nije moguće izdati isti elektronski samo na osnovu pribavljene dokumentacije.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (7):

Da (4):
Ne (0):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.