Uprava za inspekcijske poslove


logo

Rješenje o davanju saglasnosti na tehničku dokumentaciju
Naziv usluge

 Rješenje o davanju saglasnosti na tehničku dokumentaciju


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za inspekcijske poslove - Odsijek za termoenergetsku inspekciju


Opis

Tehnička dokumentacija mora biti urađena i revidovana u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima, od strane ovlašćenih lica


Gdje i kako

 Uprava za inspekcijske poslove, Oktobarske revolucije 130 Podgorica
(020234369)
Fax 020 234 424


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Sve djelatnosti koje ugrađuju opremu koja je u nadležnosti Termoenergetske inspekcije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Glavni projekat instalacija iz nadležnaosti Termoenergetske inspekcije koji sadrži sve potrebne licence, izjave i rješenja za odgovornog projektanta u skladu sa zakonom, kao i izvještaj o izvršenoj reviziji koji takođe sadrži licence, izjave i rješenja za odgovornog revidenta


Rok za izdavanje licence

 Ne postoji definisan rok


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ukoliko tehnička dokumentacija nije urađena u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Čl. 227, Zakona o energetici 


Korisni linkovi

Uprava za inspekcijske poslove 


Napomena

 Ovaj dokument se izdaje provjerom dokumentacije kao i neposrednim inspekcijskim pregledom, te tako nije moguće izdati isti elektronski samo na osnovu pribavljene dokumentacije.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (1):
Ne (3):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.