Управа за инспекцијске послове


лого

Рјешење о давању сагласности на техничку документацију
Назив услуге

 Рјешење о давању сагласности на техничку документацију


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове - Одсијек за термоенергетску инспекцију


Опис

Техничка документација мора бити урађена и ревидована у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката и подзаконским актима, од стране овлашћених лица


Гдје и како

 Управа за инспекцијске послове, Октобарске револуције 130 Подгорица
(020234369)
Фаx 020 234 424


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Све дјелатности које уграђују опрему која је у надлежности Термоенергетске инспекције


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Главни пројекат инсталација из надлежнаости Термоенергетске инспекције који садржи све потребне лиценце, изјаве и рјешења за одговорног пројектанта у складу са законом, као и извјештај о извршеној ревизији који такође садржи лиценце, изјаве и рјешења за одговорног ревидента


Рок за издавање лиценце

 Не постоји дефинисан рок


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико техничка документација није урађена у складу са законом и подзаконским актима


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Чл. 227, Закона о енергетици 


Корисни линкови

Управа за инспекцијске послове 


Напомена

 Овај документ се издаје провјером документације као и непосредним инспекцијским прегледом, те тако није могуће издати исти електронски само на основу прибављене документације.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (1):
Не (3):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.