Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore


logo

eOsiguranje - elektronski servis koji omogućava građanima (osiguranicima) uvid u status njihovog zdravstvenog osiguranja.
Nadzorni organ

Ministarstvo zdravlja Crne Gore


Naziv usluge

eOsiguranje - elektronski servis koji omogućava građanima (osiguranicima) uvid u status njihovog zdravstvenog osiguranja, kao osnov za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, a na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.


Opis

Servisu eOsiguranje pristupate kroz Portal www.ezdravlje.me . Podaci koji su dostupni pacijentima se kroz elektronsku razmjenu automatski preuzimaju iz matičnih registara (CROO i CRS) nadležnih institucija (Poreske uprave i Ministarstva unutrašnjih poslova).

Pored ovoga građanima (osiguranicima) su na raspolaganju i informacije o njihovom Obvezniku uplate doprinosa. 

Ostale informacije iz oblasti zdravstvenog osiguranja osiguranici mogu dobiti u nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda za zdravstveno osiguranje. Spisak područnih jedinica/filijala možete vidjeti ovdje


Korisni linkovi

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (39):

Da (8):
Ne (30):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.