Фонд за здравствено осигурање Црне Горе


лого

еОсигурање - електронски сервис који омогућава грађанима (осигураницима) увид у статус њиховог здравственог осигурања.
Надзорни орган

Министарство здравља Црне Горе


Назив услуге

еОсигурање - електронски сервис који омогућава грађанима (осигураницима) увид у статус њиховог здравственог осигурања, као основ за остваривање права из здравствене заштите у здравственим установама у Црној Гори, а на терет средстава Фонда за здравствено осигурање.


Опис

Сервису еОсигурање приступате кроз Портал www.ездравље.ме . Подаци који су доступни пацијентима се кроз електронску размјену аутоматски преузимају из матичних регистара (ЦРОО и ЦРС) надлежних институција (Пореске управе и Министарства унутрашњих послова).

Поред овога грађанима (осигураницима) су на располагању и информације о њиховом Обвезнику уплате доприноса. 

Остале информације из области здравственог осигурања осигураници могу добити у надлежној подручној јединици/филијали Фонда за здравствено осигурање. Списак подручних јединица/филијала можете видјети овдје


Корисни линкови

Фонд за здравствено осигурање Црне Горе
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (39):

Да (8):
Не (30):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.