Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Сагласност за извођење изложби, такмичења, циркуса и других путујућих приредби са животињама
Назив услуге

 Сагласност за  извођење изложби, такмичења, циркуса и других путујућих приредби са животињама 


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
Сектор ветерине
Одсјек за здравље и добробит животиња


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Сагласност за  извођење изложби, такмичења, циркуса и других путујућих приредби са животињама


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;

·         Контакт особа: Весна Радусиновић, самостални савјетник ИИИ, Сектор ветерине, Одсјек за здравље и добробит животиња;

·         Тел: 020/201-945; Фаx 020/ 201-946

·         Маил: весна.радусиновиц@убх.гов.ме

·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе

     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26

     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Сагласност за  извођење изложби, такмичења, циркуса и других путујућих приредби са животињама


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев;
·         Уплата у износу од 20,00 Еура на ж.р.бр.  832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове–сврха уплате - административна такса;

·         Доказ о обезбијеђеној локацији, подаци о врстама и броју животиња и подаци о времену одржавања изложби, такмичења и циркуских и других путујућих приредби са животињама..


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Привремени боравак животиња  у периоду од 90 дана


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса

 20,00 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закона о заштити добробити животиња (,,Службени лист ЦГ“ број 14/08 и 47/15);


Корисни линкови

www.убх.гов.ме 


Напомена

 Надлежни орган локалне самоуправе, на основу захтјева, издаје дозволу за организовање изложби,такмичења, циркуских и других путујућих приредби са животињама, уз сагласност органа управе.
Уз захтјев се прилаже се и доказ о обезбијеђеној локацији, подаци о врстама и броју животиња и подаци о времену одржавања изложби, такмичења и циркуских и других путујућих приредби са животињама.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.