Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Rješenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova za prevozna sredstva prevoznika kojima se vrši prevoz životinja, na osnovu neposredno izvršenog pregleda
Naziv usluge

 Rješenje o  ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova  za prevozna sredstva prevoznika  kojima se vrši prevoz životinja, na osnovu neposredno  izvršenog pregleda


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Sektor veterine
Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Rješenje o  ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova  za prevozna sredstva prevoznika kojima se vrši prevoz životinja, na osnovu neposredno  izvršenog pregleda. 


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·         Kontakt osoba: Vesna Radusinović, samostalni savjetnik III, Sektor veterine, Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja;
·         Tel: 020/201-945; Fax020/ 201-946
·         Mail: vesna.radusinovic@ubh.gov.me
·         Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore
     Adresa: Ul.Serdara Jola Piletića br.26
     81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Prevoz životinja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         Popunjen zahtjev

·         Uplata administrativne takse na ž.r.br.  832-3161433-73 Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove–svrha uplate - administrativna taksa;

·         Rešenje iz centralnog registra privrednih subjekata i/ ili Izvod iz CRPS Poreske uprave;

·         Skica sa opisom prevoznog sredstva ;

Sretifikat/potvrda o obučenosti prevoznika/lica pratioca životinja.


Rok za izdavanje licence

Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

Do ispunjavanja propisanih uslova


Uslovi za produženje važenja licence

Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Prevoznik vlasnik prevoznog sredstva se briše iz registra registrovanih prevoznika životinja ako  prestane da se bavi ovom vrstom djelatnosti ili više ne ispunjava propisane usloveNaknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa - 100,00 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakona o zaštiti dobrobiti životinja (,,Službeni list CG“ broj 14/08 i 47/15);

Pravilnik  o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju prevozna sredstva za prevoz životinja (,Sl list CG”br. 72/16). 


Korisni linkovi

www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.