Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Рјешење о испуњености ветеринарско-санитарних услова за превозна средства превозника којима се врши превоз животиња, на основу непосредно извршеног прегледа
Назив услуге

 Рјешење о  испуњености ветеринарско-санитарних услова  за превозна средства превозника  којима се врши превоз животиња, на основу непосредно  извршеног прегледа


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
Сектор ветерине
Одсјек за здравље и добробит животиња


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Рјешење о  испуњености ветеринарско-санитарних услова  за превозна средства превозника којима се врши превоз животиња, на основу непосредно  извршеног прегледа. 


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·         Контакт особа: Весна Радусиновић, самостални савјетник ИИИ, Сектор ветерине, Одсјек за здравље и добробит животиња;
·         Тел: 020/201-945; Фаx020/ 201-946
·         Маил: весна.радусиновиц@убх.гов.ме
·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе
     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26
     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

Превоз животиња


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев

·         Уплата административне таксе на ж.р.бр.  832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове–сврха уплате - административна такса;

·         Решење из централног регистра привредних субјеката и/ или Извод из ЦРПС Пореске управе;

·         Скица са описом превозног средства ;

Сретификат/потврда о обучености превозника/лица пратиоца животиња.


Рок за издавање лиценце

Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

До испуњавања прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Превозник власник превозног средства се брише из регистра регистрованих превозника животиња ако  престане да се бави овом врстом дјелатности или више не испуњава прописане условеНакнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса - 100,00 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закона о заштити добробити животиња (,,Службени лист ЦГ“ број 14/08 и 47/15);

Правилник  о ближим условима које треба да испуњавају превозна средства за превоз животиња (,Сл лист ЦГ”бр. 72/16). 


Корисни линкови

www.убх.гов.ме 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.