Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Захтјев за упис у Регистар за промет садног материјала на велико
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар за промет садног материјала на велико


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар за промет садног материјала на велико


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Промет садног материјала на велико


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
1.  захтјев за упис у Регистар за промет садног материјала на велико
2.  потврда о регистрацији из ЦРПС (доказ да је подносилац захтјева привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник);
3.  диплома о стручној спреми одговорног лица (завршене специјалистичке студије, односно пољопривредни факултет, смјер воћарско-виноградарски, општи или други смјер биљне производње);
4.  потврда послодавцу о запосленом - Пореска управа (доказ да има у сталном радном односу лице са завршеним специјалистичким студијама, односно пољопривредним факултетом, смјер воћарско-виноградарски, општи или други смјер биљне производње);
5.  лист непокретности или уговор о закупу (доказ да има објекат за складиштење или продају садног материјала)
6.  елаборат о испуњавању прописаних минимално-техничких услова за објекат; 

7.  доказ о уплати таксе


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Неиспуњавање једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 

·         Закон о садном материјалу ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 од 03.05.2006 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 61/11 од 23.12.2011, 48/15 од 21.08.2015)

·         Правилник о условима за продајне објекте и складишта садног материјала ("Сл. лист ЦГ" бр.24/2014)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.