Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Захтјев за упис у Регистар пријава за заштиту сорти
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар пријава за заштиту сорти


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар пријава за заштиту сорти


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Заштита биљних сорти


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.      Захтјев
2.      Информације, исправе и материјали потребни за испитивање
3.      Подносилац пријаве је дужан да у пријави предложи име сорте.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Орган управе утврђује да ли је пријава уредна.

Ако утврди да пријава није уредна, орган управе, уз навођење разлога, позива подносиоца пријаве

да у року од 30 дана од дана пријема обавјештења, отклони утврђене недостатке.

Ако подносилац пријаве у року не отклони недостатке, пријава се одбацује.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Орган управе утврђује да ли је пријава уредна.

Ако утврди да пријава није уредна, орган управе, уз навођење разлога, позива подносиоца пријаве да у року од 30 дана од дана пријема обавјештења, отклони утврђене недостатке.

Ако подносилац пријаве у року не отклони недостатке, пријава се одбацује.


Остало

 832-3161411-42 – ж.рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о заштити биљних сорти ("Службени лист ЦГ" бр. 48/07, бр. 48/08, бр. 73/10, бр. 40/11) 


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 Оплемењивач који је поднио пријаву за заштиту сорте код надлежног органа друге чланице УПОВ-а ради стицања оплемењивачког права има право приоритета у периоду од 12 мјесеци од дана подношења пријаве.

Ако су два или више оплемењивача, независно један од другог, створили или открили и развили нову сорту, право приоритета на заштиту има оплемењивач који је први поднио пријаву за заштиту сорте органу управе.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.