Agencija za elektronske medije


logo

Odobrenje za pružanje AVM usluga na zahtjev putem zemaljske radio-difuzne frekvencije
Naziv usluge

Odobrenje za pružanje AVM usluga na zahtjev putem zemaljske radio-difuzne frekvencije


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za elektronske medije


Opis

Odobrenje za distribuciju RTV programa od strane pružaoca AVM usluge na zahtjev (Operator)


Gdje i kako

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9

Telefon: +382 20 201 430

Fax: +382 20 201 440

Radno vrijeme: 07:00 - 15:00 (pon-pet)

E-mail: ard@ardcg.org


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Telekomunikacije


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Članom 8 Pravilnika o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev (“Sl. list CG” 35/11) propisana su dokumenta koja se dostavljaju uz Zahtjev za izdavanje odobrenja


Rok za izdavanje licence

15 dana


Period važenja licence

10 godina


Uslovi za produženje važenja licence

Član 108 Zakona o elektronskim medijima (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17), Član 45 Pravilnika o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Čl. 109 i 110 Zakona o elektronskim medijima, Član 47 Pravilnika o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Čl. 5 Pravilnika o naknadama za AVM usluge
(Sl. list CG 25/11, 26/12, 38/14, 18/15, 11/16)


Pravna podloga

Zakon o elektronskim medijima, Pravilnik o izdavanju odobrenja za pružanje AVM usluga na zahtjev


Korisni linkovi

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=431&Itemid=26

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2189&Itemid=26

http://www.ardcg.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2456&Itemid=26


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.