Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore


logo

eNalaz - elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u rezultate biohemijskih laboratorijskih analiza putem interneta, uz upotrebu odgovarajućih aplikacija i uređaja novije generacije.
Nadzorni organ

Ministarstvo zdravlja Crne Gore


Naziv usluge

eNalaz - elektronski servis koji omogućava pacijentima uvid u rezultate biohemijskih laboratorijskih analiza putem interneta, uz upotrebu odgovarajućih aplikacija i uređaja novije generacije.


Opis

Servisu eNalaz pristupate kroz Portal www.ezdravlje.me i razvijen je za potrebe osiguranika, sa ciljem da informacije o pruženim uslugama (analizama) i rezultatima laboratorijskih nalaza budu dostupne pacijentima u najkraćem mogućem roku. Na ovaj način pacijenti mogu hronološki pratiti i pretraživati rezultate biohemijskih analiza koje su realizovali u domu zdravlja.

Ovaj servis dostupan je građanima zahvaljujući uspješnoj implementaciji projekta laboratorijskog informacionog sistema u domovima zdravlja u Crnoj Gori, koji imaju centre za laboratorijsku dijagnostiku u svom sastavu.

U toku su aktivnosti uvođenja laboratorijskog informacionog sistema i u ostalim javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori (opštim bolnicama,...).


Korisni linkovi

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (258):

Da (194):
Ne (46):
Djelimično (18):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.