Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore


logo

eZakazivanje - servis za online zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu).
Nadležna institucija

Ministarstvo zdravlja Crne Gore


Naziv usluge

eZakazivanje - servis za online zakazivanje posjeta kod izabranih doktora u domovima zdravlja (izabrani doktor za odrasle, izabrani doktor za žene i izabrani doktor za djecu).


Opis

Servisu eZakazivanje pristupate kroz Portal www.ezdravlje.me . omogućava online zakazivanje posjete, kao i provjeru, otkazivanje ili promjenu zakazanih termina.

Na ovaj način se mogu zakazati sve vrste posjeta, osim preventivnih pregleda (savjetovališta za djecu i redovnih imunizacija) i kućnih posjeta izabranih doktora.

Servis mogu koristiti osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje, koji su registrovani kod izabranih doktora u Domovima zdravlja. Bliže informacije o izabranim doktorima i načinu registracije možete dobiti na web sajtu Fonda ili u područnim jedinicama Fonda, kao i u najbližem domu zdravlja.


Korisni linkovi

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (11):

Da (4):
Ne (7):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.