Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Rješenje o ispunjenosti prethodnih veterinarsko- zdravstvenih uslova za tranzit pošiljke živih životinja (goveda) preko teritorije Crne Gore
Naziv usluge

 Rješenje o ispunjenosti prethodnih veterinarsko- zdravstvenih uslova za tranzit pošiljke živih životinja (goveda) preko teritorije Crne Gore 


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Sektor veterine- Odsjek za međunarodni promet


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

Rješenje o ispunjenosti prethodnih veterinarsko- zdravstvenih uslova za tranzit pošiljke živih životinja (goveda)  preko teritorije Crne Gore 


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;

·         Kontakt osoba:  Ervin Bučan, načelnik Odsjeka za međunarodni promet

·            Tel:  +382 20 201-945;

·            Fax: +382 20 201-946;

·            Mail: ervin.bucan@ubh.gov.me

·         Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore

     Adresa: Ul.Serdara Jola Piletića br.26

     81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Tranzit pošiljke živih životinja (goveda) preko teritorije Crne Gore 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         Popunjen zahtjev;

·         Uplata u iznosu od 5,00 Eura na ž.r.br.  832-3161433-73 Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove–svrha uplate - administrativna taksa;

·         Veterinarsko-zdravstveni sertifikat o vrsti i broju životinja koje se transportuju iz zemlje izvoznice;

Dokaz zemlje uvoznice da će da dozvoli uvoz pošilki životinja koja tranzitiraju kroz Crnu Goru ( priložiti Rješenje / odobrenje zemlje uvoznice).


Rok za izdavanje licence

 Najmanje jedan radni dan prije očekivanog prispijeća pošiljke


Period važenja licence

 Tri mjeseca


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa - 5,00 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakona o veterinarstvu („Sl.list CG“, br. 30/12 48/15 i 52/16 i 43/2018);

Naredba o mjerama za spriječavanje širenja i iskorijenjivanja bolesti kvrgave kože (,,Sl.list CG”, broj 56/16);

Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju prevozna sredstva za prevoz  životinja (,,Sl.list CG“ 72/16).


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Pošiljku živih goveda mora da prati odgovarjući zdravstveni sertifikat izdat od nadležnog  organa zemlje izvoznice.
Pošiljka živih životinja mora da napusti Crnu Goru preko izlaznog graničnog inspekcijskog mjesta u roku od 24 sata od dana dolaska na ulazno granično inspekcijsko mjesto


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.