Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Rješenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova neophodne za zaštitu dobrobiti životinja u objektima namijenjenim prodaji kućnih ljubimaca, na osnovu neposredno izvršenog pregleda




Naziv usluge

 Rješenje o  ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova neophodne za zaštitu dobrobiti životinja u objektima  namijenjenim prodaji kućnih ljubimaca, na osnovu neposredno  izvršenog pregleda


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
Sektor veterine
Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Rješenje o  ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova i uslova neophodne za zaštitu dobrobiti životinja u objektima  namijenjenim prodaji kućnih ljubimaca, na osnovu neposredno  izvršenog pregleda 


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·         Kontakt osoba: Vesna Radusinović, samostalni savjetnik III, Sektor veterine, Odsjek za zdravlje i dobrobit životinja;
·         Tel: 020/201-945; Fax020/ 201-946
·         Mail: vesna.radusinovic@ubh.gov.me
·         Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore
     Adresa: Ul.Serdara Jola Piletića br.26
     81000 Podgorica


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Prodaja kućnih ljubimaca


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

·         Popunjen zahtjev

·         Uplata u iznosu od 100,00 Eura na ž.r.br.  832-3161433-73 Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove–svrha uplate - administrativna taksa;

·         Rešenje iz centralnog registra privrednih subjekata i/ ili Izvod iz CRPS Poreske uprave;

·         Skica objekta sa opisom objekta;

·         Ugovor o zakupu objekta (ovjeren u sudu ili kod notara ) namijenjenog za obavljanje  djelatnosti eksterijernog uljepšavanja kućnih ljubimaca ako nije u vlasništvu podnosioca zahtjeva.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Do ispunjavanja propisanih uslova


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Objekat se briše iz registra objekata ako  prestane da se bavi ovom vrstom djelatnosti ili više ne ispunjava propisane  uslove


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksamae

 Administrativna taksa -100,00 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakona o zaštiti dobrobiti životinja (,,Službeni list CG“ broj 14/08 i 47/15)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.