Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Рјешење о испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за привремени смјештај кућних љубимаца-пансиона, на основу непосредно извршеног прегледа
Назив услуге

 Рјешење о  испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за привремени смјештај кућних љубимаца-пансиона, на основу непосредно  извршеног прегледа


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
Сектор ветерине
Одсјек за здравље и добробит животиња


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Опис

 Рјешење о  испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за привремени смјештај кућних љубимаца-пансиона, на основу непосредно  извршеног прегледа


Гдје и како

·         Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·         Контакт особа: Весна Радусиновић, самостални савјетник ИИИ, Сектор ветерине, Одсјек за здравље и добробит животиња;
·         Тел: 020/201-945; Фаx020/ 201-946
·         Маил: весна.радусиновиц@убх.гов.ме
·         Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове Црне Горе
     Адреса: Ул.Сердара Јола Пилетића бр.26
     81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Привремени смјештај кућних љубимаца-пансиони 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

·         Попуњен захтјев

·         Уплата у износу од 100,00 Еура на ж.р.бр.  832-3161433-73 Управа за безбједност хране,ветерину и фитосанитарне послове–сврха уплате - административна такса;

·         Решење из централног регистра привредних субјеката и/ или Извод из ЦРПС Пореске управе;

·         Скица објекта са описом објекта;

·         Уговор о закупу објекта (овјерен у суду или код нотара ) намијењеног за обављање ове врсте дјелатности ако није у власништву подносиоца захтјева;

·         Сретификат/потврда о обучености одговорног лица у објекту (пожељно);

·         Уговор са регистрованом ветеринарском амбулантом (није обавезно).


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 До испуњавања прописаних услова


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Објекат се брише из регистра објеката ако  престане да се бави овом врстом дјелатности или више не испуњава прописане  услове


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса

100,00 € Тарифни број 51


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закона о заштити добробити животиња (,,Службени лист ЦГ“ број 14/08 и 47/15);

Правилника о условима које треба да испуњавају пансиони и склоништа за напуштене животиње. (,,Сл лист ЦГ”бр. 28/15). 


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.