Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Rješenje o ispunjenosti prethodnih veterinarsko zdravstvenih uslova za uvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta
Naziv usluge

Rješenje o ispunjenosti prethodnih veterinarsko zdravstvenih uslova za uvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za veterinu - Odsjek za međunarodni promet


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Uvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva
·         Kontakt osoba: Ervin Bučan, načelnik Odsjeka za međunarodni promet
Tel:  +382 20 201-945;
Fax: +382 20 201-946;
Mail: ervin.bucan@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Uvoz životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje, nus proizvoda i pratećih predmeta


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Zahtjev (treba da sadrži najmanje sljedeće podatke):

1.Vrsta hrane: (navesti vrstu proizvoda životinjskog porijekla, hrane za životinje ili nusproizvoda, namjena pošiljke  i tarifnu oznaku proizvoda u skladu sa važecom Uredbom o carinskoj tarifi:

2.Količina koja se planira uvesti za tri mjeseca: (navesti po vrstama količine, način i broj pakovanja i namjenu proizvoda – za dalju preradu, prodaju, prepakovanje, doradu i sl.)

3.Zemlja porijekla: (navesti zemlju gdje je gotovi proizvod proizveden, prerađen ili upakovan):

4.Zemlja iz koje se pošiljka otprema: (navesti zemlju i mjesto iz koje je pošiljka otpremljena odnosno gdje je izvršen utovar pošiljke)

5.Pošiljalac/izvoznik: (navesti naziv i adresu subjekta koji šalje pošiljku);

6.Proizvođač: (navesti naziv subjekta koji proizvod proizvodi, prerađuje ili pakuje i navesti veterinarski kontrolni  broj objekta). Napomena: pri navođenju  ovog podatka potrebno je znati da proizvodi životinjskog porijekla treba da potiču isključivo iz odobrenih objekata sa EU liste odobrenih objekaza za uvoz  iz trećih zemalja u EU. Ovi proizvodi  moraju biti označeni  identifikacionom oznakom (oznaka sadrži: skraćeni dvoslovni kod zemlje, broj objekta) ovalnog oblika.

7.Primalac: (navesti adresu subjekta u poslovanju hranom iz pratećih trgovačkih dokumenata)

8.Uvoznik: (navesti ime i adresu uvoznika)

9.Lice odgovorno za pošiljku: (navesti naziv i adresu lica odgovornog za pošiljku uključujući i naziv špeditera ili agenta odnosno zastupnika uvoznika) Napomena:  u skladu sa važećim propisima lice odgovorno za pošiljku je lice koje je odgovorno za pošiljku u skladu sa zakonom koje prijavljuje pošiljku za pregled na graničnom inspekcijskom mjestu i koje priprema potrebnu dokumentaciju i dostavlja je graničnom veterinarskom inspektoru u ime uvoznika)

10.Objekat krajnjeg odredišta-mjesto skladištenja: (navesti  naziv  i adresu odobrenog objekta za skladištenje proizvoda životinjskog porijekla)

11.Carinsko skladište: (navesti naziv i adresu registrovanog carinskog skladišta);

12.Ulazno granično inspekcijsko mjesto: (navesti naziv graničnog prelaza)

13.Objekat iz kojeg se pošiljka isporučuje: (objekat iz kojeg se pošiljka isporučuje mora biti jedan, navesti naziv odobrenog objekta za skladištenje proizvoda životinjskog porijekla) Napomena:, pri navođenju  ovog podatka potrebno je znati da proizvodi životinjskog porijekla treba da se isporučuju iskljičivo iz odobrenih objekata za skladištenje proizvoda životinjskog porijekla sa EU liste i iz odobrenih objekata za skladištenje proizvoda životinjskog porijekla za uvoz  iz trećih zemalja u EU.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.Rješenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti poslovanja hranom životinjskog porijekla;

2.Rješenje za carinsko skladište  (dostaviti rješenje za  carinsko skladište za sopstvene potrebe

 (Napomena: ukoliko uvoznik ne posjeduje rješenje za  carinsko skladište za sopstvene potrebe već koristi usluge carinskog skladišta tipa A i D, dostaviti  Ugovor o korišćenju carinskog skladišta

3.Profaktura inoisporučioca (specifikacija proizvoda u skladu sa tačkom 2 iz zahtjeva)

4.Dokaz o uplati administrativne takse: ( svrha uplate: administrativna taksa; iznos za uplatu:  50 €;  žiro račun: 832-3161433-73; primalac Budžet Crne Gore.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Tri mjeseca


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Rješenje se može ukinuti zbog nepovoljne epizootiološke situacije u državi porijekla/otpreme pošiljke;


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Dokaz o uplati administrativne takse: ( svrha uplate: administrativna taksa; iznos za uplatu:  50 €;  žiro račun: 832-3161433-73; primalac Budžet Crne Gore.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 124 Zakona  o veterinarstvu (Sl. list CG, br. 30/2012, 48/2015 i 52/2016), član 18 Zakona o bezbjednosti hrane (Sl. list CG, br. 57/2015)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Zahtjev se popunjava na memorandumu podnosioca zahtjeva;

U zahtjevu je potrebno naglasiti na koji način podnosilac zahtjeva želi da mu bude dostavljeno Rješenje.

·         poštom (navesti adresu)                      

·         lično preuzimanje

Zahtjev se upućuje Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Serdara Jola piletića broj 26, Podgorica, Odsjek za međunarodni promet, mora da sadrži broj, datum i mjesto, pečat i potpis podnosioca zahtjeva kao i podatke za kontakt . U slučaju da je podnosilac fizičko lice  i podatke o identitetu fizičkog lica (br.lične karte i JMBG)


Ostalo

 Uputstvo za podnosenje zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti prethodnih veterinarsko zdravstvenih uslova za uvoz životinja za uzgoj/tov, rasplod, proizvodnju, reproduktivnog materijala, Uputstvo za podnosenje zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti prethodnih veterinarsko zdravstvenih uslova za uvoz hrane životinjskog porijekla, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog porijekla, Uputstvo za podnosenje zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti prethodnih veterinarsko zdravstvenih uslova za uvoz životinja za klanje, Obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti prethodnih veterinarsko zdravstvenih uslova za tranzit pošiljke živih životinja preko teritorije Crne Gore:
http://www.ubh.gov.me/biblioteka/obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (20):

Da (7):
Ne (11):
Djelimično (2):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.