Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar sorti poljoprivrednog bilja
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar sorti poljoprivrednog bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

Upis sorte u Registar sorti i podloga


Gdje i kako

·        Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 1.      dokaz o vlasniku, održavaocu, odnosno ovlašćenom zastupniku  
 2.      rezultati DUS testa


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ako organ uprave, na osnovu rezultata kontrole održavanja sorte utvrdi da održavalac sorte nije održao sortu na način koji garantuje očuvanje sortnosti, stabilnosti i uniformnosti oduzima mu pravo održavanja sorte, a ako je jedini održavalac, sorta se briše iz Registra sorti poljoprivrednog bilja


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa:

·        10€ - Odluka o visini naknade za upis u Registar sorti i podloga sadnog materijala i Registar sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni list CG" br.43/14)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 
·      Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list RCG", br. 28/06 od 03.05.2006, "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 61/11 od 23.12.2011, 48/15 od 21.08.2015)
·      Odluka o visini naknade za upis u Registar sorti i podloga sadnog materijala i Registar sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni list CG" br.43/14)
·      Pravilnik o sadržaju zahtjeva za upis strane sorte u registar sorti i podloga ("Sl. list CG" br.41/14)
·      Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra sorti i podloga ("Sl. list CG" br. 30/2014)

·      Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra sorti poljoprivrednog bilja ("Sl. list CG" br. 28/2014)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Održavalac sorte dužan je da održava sortu po propisanim metodama sve dok je sorta upisana u Registar sorti poljoprivrednog bilja. Održavalac sorte dužan je da, na zahtjev organa uprave, dostavi uzorak sjemenskog materijala sorte u roku od 15 dana, radi: 1) provjere da li se sorta održava na način kojim se ne mijenjaju sortnost, uniformnost i stabilnost; 2) čuvanja standardnog uzorka i njegove obnove.


Ostalo

832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.