Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Захтјев за упис у Регистар произвођача сјеменског материјала
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар произвођача сјеменског материјала


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Одобрење за дјелатност производње сјеменског материјала


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња сјеменског материјала


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    захтјев
2.    доказ о праву располагања, односно коришћења пољопривредног земљишта за сјеменску
       производњу (извод из посједовног листа или уговор о закупу);
3.    потврда о запослењу и стручној спреми одговорног лица;
4.    оквирни план производње (подаци о обради, њези усјева, заштити земљишта и очувању биолошких и
       хемијских својстава земљишта и обиму производње;
5.    потврда о регистрацији у ЦРПС-а


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

Неограничено ( све док испуњава прописане услове)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Неиспуњавање једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 ·      Закон о сјеменском материјалу пољопривредног биља ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 од 03.05.2006, "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 61/11 од 23.12.2011, 48/15 од 21.08.2015)

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала кромпира ("Сл. лист ЦГ" бр. 8/15)       

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала жита ("Службени лист ЦГ" бр.13/2014)  

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала репе ("Сл.лист ЦГ" бр.49/17)

·         Правилник о производњи и стављању у промет сјеменског материјала поврћа ("Сл.лист ЦГ" бр.26/2017)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

 

Ако произвођач обавља дјелатност на више различитих мјеста, уз захтјев доставља документацију за свако мјесто производње.

Произвођач је дужан да сваку промјену услова за обављање дјелатности пријави органу управе, у року од 15 дана од дана настале промјене.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.