Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar proizvođača sadnog materijala
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar proizvođača sadnog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Odobrenje za djelatnost proizvodnje sadnog materijala


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja sadnog materijala


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 1.      zahtjev za upis u Registar proizvođača sadnog materijala koji treba da sadrži podatke o:

·      proizvođaču (naziv, sjedište, adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj i šifra djelatnosti);

·      odgovornom licu (ime i prezime, adresa, jedinstveni matični broj i školska sprema);

·      vrsti sadnog materijala koji će se proizvoditi;

·      polaznom sadnom materijalu (matična stabla)

2.      dokaz o pravu raspolaganja, odnosno korišćenja poljoprivrednog zemljišta za pro-izvodnju sadnog

materijala (izvod iz posjedovnog lista, odnosno ugovor o zakupu);

3.      dokaz o zaposlenju i stručnoj spremi odgovornog lica;

4.      okvirni plan proizvodnje (način obrade, zaštita i očuvanje bioloških i hemijskih svoj-stava zemljišta, uzgoj matičnih stabla i obim proizvodnje);

5.      potvrda o registraciji u CRPS.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Neispunjavanje jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50 eur


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, br.40/11, br. 61/11 i 48/15)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me


Napomena

 Ako proizvođač obavlja djelatnost na više različitih mjesta, uz zahtjev dostavlja dokumentaciju za svako mjesto proizvodnje.
Proizvođač je dužan da svaku promjenu uslova za obavljanje djelatnosti prijavi organu uprave, u roku od 15 dana od dana nastale promjene.


Ostalo

832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.