Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar zaštićenih sorti
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar zaštićenih sorti


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis sorte u Registar zaštićenih sorti


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Zaštita biljnih sorti


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.      Zahtjev

2.      informacije, isprave i materijali potrebni za ispitivanje

Podnosilac prijave je dužan da u prijavi predloži ime sorte.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Period zaštite sorte traje 25 godina, a za drveće i vinovu lozu 35 godina od dana priznavanja oplemenjivačkog prava.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 ·         Oplemenjivačko pravo prestaje prije isteka roka ako:

1) nosilac oplemenjivačkog prava u pisanoj formi izjavi organu uprave da želi prestanak oplemenjivačkog prava, i to danom navedenim u izjavi, odnosno danom prijema izjave;

2) smrću, odnosno prestankom postojanja nosioca oplemenjivačkog prava, ako nema nasljednika, odnosno pravnog sljedbenika, danom smrti, odnosno prestanka postojanja.

Rješenje o prestanku oplemenjivačkog prava donosi organ uprave i upisuje ga u Registar zaštićenih sorti.

·         Organ uprave ukida rješenje o zaštiti sorte, ako:

1) utvrdi da sorta više nije uniformna ili stabilna;

2) nosilac oplemenjivačkog prava ne obezbijedi organu uprave informacije, dokumenta ili materijal koji se smatraju neophodnim za potvrđivanje održavanja sorte;

3) nosilac oplemenjivačkog prava u propisanom roku ne predloži drugo ime za sortu, ako je naziv sorte ukinut nakon priznanja prava;

4) oplemenjivač ne plati naknadu za održavanje oplemenjivačkog prava;

5) godišnji troškovi zaštite sorte nijesu plaćeni na dan dospjeća troškova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 60 eur


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o zaštiti biljnih sorti ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 48/08, br. 73/10, br. 40/11) 


Korisni linkovi

www.ubh.gov.me 


Ostalo

  
832-3161411-42 – ž.račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.