Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-

Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar uvoznika sredstava za zaštitu bilja


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba:  Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Upis u Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na veliko


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    Zahtjev;
2.    dokaz o registraciji iz CRPS-a;
3.    dokaz o zaposlenom licu odgovornom za nabavku, promet, smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja
4.    (ovjerena kopija diplome o završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (smjer - zaštite bilja), odnosno specijalističkim studijima ili poljoprivrednim fakultetom (smjer biljne proizvodnje) i dokaz o završenom specijalističkom kursu za sredstva za zaštitu bilja; ovjerena fotokopija ugovora o radu za lice odgovorno za nabavku, promet, smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja; ugovor o radu; i potvrda poslodavcu o zaposlenima koju izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreza);
5.    mišljenje o propisanim bezbjednim uslovima rada;
6.    dokaz o uplati propisane administrativne takse. 


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.