Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo
Naziv usluge

 Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Registar za promet sredstava za zaštitu bilja na malo


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 trgovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
1.    zahtjev;
2.    dokaz o registraciji iz CRPS-a;
3.    dokaz o zaposlenom licu odgovornom za nabavku, promet, smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja
4.    (ovjerena kopija diplome o završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (smjer - zaštite bilja), odnosno specijalističkim studijima ili poljoprivrednim fakultetom (smjer biljne proizvodnje) i dokaz o završenom specijalističkom kursu za sredstva za zaštitu bilja; ovjerena fotokopija ugovora o radu za lice odgovorno za nabavku, promet, smještaj, čuvanje i izdavanje sredstava za zaštitu bilja; ugovor o radu; i potvrda poslodavcu o zaposlenima koju izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreza);
5.    mišljenje o propisanim bezbjednim uslovima rada; 

6.    dokaz o uplati propisane administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.