Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar uvoznika sredstava za zaštitu bilja
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar uvoznika sredstava za zaštitu bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja i fitosanitarni informacioni sistem


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Upis u Registar uvoznika sredstava za zaštitu bilja


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 trgovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    Zahtjev za upis u Registar uvoznika sredstava za zaštitu bilja (pesticida)
2.    potvrda o registraciji iz CRPS (dokaz da je podnosilac zahtjeva privredno društvo, odnosno drugo pravno lice i preduzetnik);
3.    diploma o stručnoj spremi odgovornog lica (završene specijalističke studije, odnosno poljoprivredni fakultet (smjer - zaštite bilja), odnosno specijalističke studije ili poljoprivredni fakultet (smjer biljne proizvodnje) i koje ima završen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja);
4.    potvrda poslodavcu o zaposlenom - Poreska uprava (dokaz da ima u stalnom radnom odnosu lice sa završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom (smjer - zaštite bilja), odnosno specijalističkim studijima ili poljoprivrednim fakultetom (smjer biljne proizvodnje) i koje ima završen specijalistički kurs za sredstva za zaštitu bilja);
5.    list nepokretnosti ili ugovor o zakupu za prostor za skladištenje , promet, čuvanje i izdavanje (dokaz da ima objekat za skladištenje ili prodaju pesticida)
6.    elaborat o ispunjavanju propisanih minimalno-tehničkih uslova za objekat;
7.    dokaz o uplati takse


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno (sve dok ispunjava propisane uslove)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (3):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.