Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Захтјев за упис у Регистар увозника средстава за исхрану биља
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар увозника средстава за исхрану биља


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за средства за заштиту и исхрану биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Упис у Регистар увозника средстава за исхрану биља


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Милка Петрушић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: милка.петрусиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 трговина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.    Захтјев за упис у Регистар увозника средстава за исхрану биља (ђубрива)
2.    потврда о регистрацији из ЦРПС (доказ да је подносилац захтјева привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник);
3.    диплома о стручној спреми одговорног лица (са најмање завршеним ИВ степеном средње пољопривредне школе или са средњом школском спремом хемијског смјера);
4.    потврда послодавцу о запосленом - Пореска управа (доказ да има у сталном радном односу лице са са најмање завршеним ИВ степеном средње пољопривредне школе или са средњом школском спремом хемијског смјера);
5.    лист непокретности или уговор о закупу за простор за складиштење односно продају (доказ да има објекат за складиштење или продају дјубрива)
6.    елаборат о испуњавању прописаних минимално-техничких услова за објекат;
7.    доказ о уплати таксе


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено (све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100 €


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о средствима за исхрану биља ("Службени лист ЦГ" бр. 48/07, бр. 76/08, бр. 73/10, бр. 40/11, 30/17)


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (2):

Да (2):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.