Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar uvoznika sjemenskog materijala
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar uvoznika sjemenskog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar uvoznika sjemenskog materijala


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Uvoz sjemenskog materijala 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1. zahtjev za upis u Registar za uvoz  sjemenskog materijala

2. potvrda o registraciji iz CRPS (dokaz da je podnosilac zahtjeva privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik);

3. diploma o stručnoj spremi odgovornog lica (završene specijalističke studije, odnosno poljoprivredni fakultet, smjer voćarsko-vinogradarski, opšti ili drugi smjer biljne proizvodnje);

4. potvrda poslodavcu o zaposlenom - Poreska uprava (dokaz da ima u stalnom radnom odnosu lice sa završenim specijalističkim studijama, odnosno poljoprivrednim fakultetom, smjer voćarsko-vinogradarski, opšti ili drugi smjer biljne proizvodnje);

5. list nepokretnosti ili ugovor o zakupu za carinsko skladište (dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu za carinsko skladište);

6. list nepokretnosti ili ugovor o zakupu (dokaz da ima objekat za skladištenje ili prodaju sjemenskog materijala)

7. elaborat o ispunjavanju propisanih minimalno-tehničkih uslova za objekat;

8. dokaz o uplati takse


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Neispunjavanje jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50 eur


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja ("Sl. list RCG", br. 28/06 od 03.05.2006, "Sl. list Crne Gore", br. 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 61/11 od 23.12.2011, 48/15 od 21.08.2015)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Uvezeni sjemenski materijal, uz otpremnicu, mora da ima fitosertifikat u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja, sertifikat o sortnosti sjemenskog materijala (OECD) ili odgovarajuća dokumenta o sortnosti, sertifikat o kvalitetu sjemenskog materijala (ISTA) ili odgovarajuća dokumenta o kvalitetu, izdata od nadležnog organa zemlje izvoznice. Uvezeni sjemenski materijal mora da ima deklaraciju izdatu od nadležnog organa zemlje izvoznice. Sjemenski materijal biljnih vrsta koje nijesu obuhvaćene sistemom OECD sertifikacije, kao i uvoz sjemenskog materijala iz zemalja koje nijesu članice OECD, mora da prati dokument o sortnosti  izdat od nadležnog organa zemlje izvoznice. Kvalitet sjemenskog materijala mora biti ispitan u skladu sa ovim zakonom.


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.