Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar uvoznika sadnog materijala
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar uvoznika sadnog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Uvoz sadnog materijala


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Uvoz sadnog materijala


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    zahtjev koji sadrži podatke o:
·      o uvozniku (naziv, sjedište, adresa, jedinstveni matični broj, poreski broj i šifra djelatnosti);
·      o odgovornom licu (ime i prezime, adresa, jedinstveni matični broj i školska sprema);
2.    dokaz o pravu raspolaganja, odnosno korišćenja skladišnog prostora za smještaj i čuvanje sadnog materijala (izvod iz posjedovnog lista, odnosno ugovor o zakupu);
3.    dokaz o pravu raspolaganja carinskog skladišta
4.    dokaz o zaposlenju i stručnoj spremi odgovornog lica;
potvrdu o registraciji u CRPS-a


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Do ispunjavanja propisanih uslova


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Dorađivač se briše iz registra dorađivača, ako prestane da obavlja djelatnost ili prestane da ispunjava propisane uslove.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50 eur


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, br.40/11, br. 61/11 i 48/15)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.