Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar sredstava za ishranu bilja
Naziv usluge

 Registar sredstava za ishranu bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Upis u Registar sredstava za ishranu bilja


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.          Zahtjev;
2.          dokaz o registraciji sredstva za ishranu bilja od nadležnog organa države u kojoj je sredstvo proizvedeno;
3.          karakteristike sredstva za ishranu bilja (vrsta i tip utvrđeni propisom kojim se utvrđuju tipovi đubriva);
4.          deklaracija sredstva za ishranu bilja na crnogorskom jeziku;
5.          izvještaj o izvršenim ispitivanjima hemijskih i fizičkih osobina;
6.          uputstvo za upotrebu na crnogorskom jeziku;
7.          bezbjedonosni list (Safety Data Sheet) na crnogorskom jeziku;
8.          podaci o primjeni i ograničenjima sredstava za ishranu bilja;
9.          izjava proizvođača o pravnim licima koji vrše distribuciju preparata sredstava za ishranu bilja u Crnoj Gori;
10.      ukoliko je đubrivo namijenjeno za primjenu u organskoj proizvodnji dostavlja se i dokaz da se sredstvo koristi za organsku proizvodnju;
11.      dokaz o uplati naknade za dobijanje odobrenja za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 10 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 76/08, br. 73/10, br. 40/11, 30/17)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.