Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar sorti i podloga sadnog materijala
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar sorti i podloga sadnog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis sorte u Registar sorti i podloga sadnog materijala


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Priznavanje sorti i podloga sadnog materijala


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 1.      dokaz o vlasniku, održavaocu, odnosno ovlašćenom zastupniku  
 2.      rezultati DUS testa


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ako organ uprave, na osnovu rezultata kontrole održavanja sorte utvrdi da održavalac sorte nije održao sortu na način koji garantuje očuvanje sortnosti, stabilnosti i uniformnosti oduzima mu pravo održavanja sorte, a ako je jedini održavalac, sorta se briše iz Registra sorti i podloga sadnog materijala.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa:


·         10€ - Odluka o visini naknade za upis u Registar sorti i podloga sadnog materijala i Registar sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni list CG" br.43/14)


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 

·      Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, br.40/11, br. 61/11 i 48/15)

·      Odluka o visini naknade za upis u Registar sorti i podloga sadnog materijala i Registar sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni list CG" br.43/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Održavalac sorte dužan je da održava sortu po propisanim metodama sve dok je sorta upisana u Registar sorti i podloga sadnog materijala. Održavalac sorte dužan je da, na zahtjev organa uprave, dostavi uzorak sorte sadnog materijala u roku od 15 dana, radi: 1) provjere da li se sorta održava na način kojim se ne mijenjaju sortnost, uniformnost i stabilnost; 2) čuvanja standardnog uzorka i njegove obnove.


Ostalo

 832-3161411-42 – ž.račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.