Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar proizvođača sredstava za ishranu bilja
Naziv usluge

 Registar proizvođača sredstava za ishranu bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Upis u Registar proizvođača sredstava za ishranu bilja


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 proizvodnja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.         Zahtjev za upis u Registar proizvođača sredstava za ishranu bilja (đubriva);
2.         kratak opis procesa za proizvodnju, odnosno pakovanje đubriva;
3.         ispunjavanje uslova u pogledu uređaja i opreme za kontrolu kvaliteta gotovih sredstava za ishranu bilja radi njihove registracije;
4.         Poreska uprava - potvrda o registraciji iz CRPS;
5.         diploma o stručnoj spremi odgovornog lica;
6.         Poreska uprava - potvrda poslodavcu o zaposlenom;
7.         Uprava za nekretnine - list nepokretnosti ili ugovor o zakupu za prostor za skladištenje odnosno prodaju;
8.         vlasništvo ili zakup odgovarajuće proizvodne linije za proizvodnju određene vrste đubriva (formulacije čvrstih i tečnih đubriva) sa opremom i vlasnistvom;
9.         dostaviti tehnološku šemu linije za proizvodnju, odnosno pakovanje đubriva;
10.      elaborat o ispunjavanju propisanih minimalno-tehničkih uslova za objekat;
11.      saglasnost o procjeni uticaja na životnu sredinu;
12.      dokaz o uplati takse;


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100€


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 76/08, br. 73/10, br. 40/11, 30/17)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.