Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar profesionalnih korisnika
Naziv usluge

 Registar profesionalnih korisnika


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Registar profesionalnih korisnika


Gdje i kako

·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Poljoprivreda/usluge


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 1.    zahtjev;

 2.    administrativna taksa


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 5 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 5 €


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Korisnik sredstava za zaštitu bilja podnosi zahtjev za polaganje obuke. Nakon uspješno završene obuke dobija sertifikat i legitimaciju za profesionalnog korisnika sredstava za zaštitu bilja. Na osnovu toga se upisuje u Registar profesionalnih korisnika.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.