Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


лого

Захтјев за упис у Регистар овлашћених регистрованих произвођача за стручну контролу над властитом производњом
Назив услуге

 Захтјев за упис у Регистар овлашћених регистрованих произвођача за стручну контролу над властитом производњом


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове- Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за сјеме, садни материјал, ГМО, заштиту биљних сорти и биљне генетичке ресурсе у   пољопривреди


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове


Опис

 Упис у Регистар овлашћених лица за стручну контролу производње сјеменског материјала 


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
·      Контакт особа: Биљана Вулић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: биљана.вулиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Вршење стручне контроле за поједине послове


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1.         захтјев за вршење стручне контроле

2.        доказ да посједује:

·           просторију за испитивање и чување узорака садног односно сјеменског материјала која

       има вентилациони систем, топлу и хладну воду и која је прикључена на електричну мрежу;

·           сушионик сјемена, клијалиште, бројач сјемена и друге уређаје, апарате и прибор неопходан за извођење стручне контроле;

·           одговарајуће теренско возило у циљу узимања узорака и обављања стручне контроле на мање приступачним теренима и

да има запослено лице одговорно за стручну контролу производње сјеменског материјала са завршеним ВИИ нивоом,(подниво ВИИ1) националног оквира квалификација из сектора пољопривреде (ратарског, повртарског или другог смјера биљне производње) са најмање три године радног искуства у производњи садног материјала.


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Годину дана 


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњавање прописаних услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико се у току спровођења стручне контроле и стручне контроле под надзором утврде неправилности које утичу на здравствено стање и сортност сјеменског материјала орган управе одузеће овлашћење.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 50 еур


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 ·      Закон о сјеменском материјалу пољопривредног биља ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/06 од 03.05.2006, "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 40/11 од 08.08.2011, 61/11 од 23.12.2011, 48/15 од 21.08.2015)     
 ·      Правилник о ближим условима у погледу кадра и опреме које треба да испуњава правно лице и регистровани произвођач за стручну контролу садног и сјеменског материјала ("Службени лист ЦГ" бр.39/13) 


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

За поједине послове стручне контроле, орган управе може овластити и регистрованог произвођача за стручну контролу над властитом производњом ако испуњава прописане услове у погледу кадра и опреме. Регистровани произвођач дужан је да врши стручну контролу у складу са методама И да након извршене стручне контроле под надзором, достави извјештај органу управе.
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.