Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Zahtjev za upis u Registar ovlašćenih registrovanih proizvođača za stručnu kontrolu nad vlastitom proizvodnjom
Naziv usluge

 Zahtjev za upis u Registar ovlašćenih registrovanih proizvođača za stručnu kontrolu nad vlastitom proizvodnjom


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove- Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sjeme, sadni materijal, GMO, zaštitu biljnih sorti i biljne genetičke resurse u   poljoprivredi


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Upis u Registar ovlašćenih lica za stručnu kontrolu proizvodnje sadnog materijala 


Gdje i kako

·         Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
·      Kontakt osoba: Biljana Vulić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: biljana.vulic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vršenje stručne kontrole za pojedine poslove


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.         zahtjev za vršenje stručne kontrole

2.        dokaz da posjeduje:

·           prostoriju za ispitivanje i čuvanje uzoraka sadnog odnosno sjemenskog materijala koja

       ima ventilacioni sistem, toplu i hladnu vodu i koja je priključena na električnu mrežu;

·           sušionik sjemena, klijalište, brojač sjemena i druge uređaje, aparate i pribor neophodan za izvođenje stručne kontrole;

·           odgovarajuće terensko vozilo u cilju uzimanja uzoraka i obavljanja stručne kontrole na manje pristupačnim terenima i

da ima zaposleno lice odgovorno za stručnu kontrolu proizvodnje sjemenskog materijala sa završenim VII nivoom,(podnivo VII1) nacionalnog okvira kvalifikacija iz sektora poljoprivrede (ratarskog, povrtarskog ili drugog smjera biljne proizvodnje) sa najmanje tri godine radnog iskustva u proizvodnji sadnog materijala


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Godinu dana 


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjavanje propisanih uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ukoliko se u toku sprovođenja stručne kontrole i stručne kontrole pod nadzorom utvrde nepravilnosti koje utiču na zdravstveno stanje i sortnost sadnog materijala organ uprave oduzeće ovlašćenje.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50 eur


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 ·      Zakon o sadnom materijalu ("Sl. list RCG", br. 28/06 i "Sl. list Crne Gore", br. 73/10, br.40/11, br. 61/11 i 48/15)
 ·      Pravilnik o bližim uslovima u pogledu kadra i opreme koje treba da ispunjava pravno lice i registrovani proizvođač za stručnu kontrolu sadnog i sjemenskog materijala ("Službeni list CG" br.39/13) 


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Napomena

 Za pojedine poslove stručne kontrole, organ uprave može ovlastiti i registrovanog proizvođača za stručnu kontrolu nad vlastitom proizvodnjom ako ispunjava propisane uslove u pogledu kadra i opreme. Registrovani proizvođač dužan je da vrši stručnu kontrolu u skladu sa metodama I da nakon izvršene stručne kontrole pod nadzorom, dostavi izvještaj organu uprave.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.