Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar distributera sredstava za ishranu bilja na veliko
Naziv usluge

 Registar distributera sredstava za ishranu bilja na veliko


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

 Registar distributera sredstava za ishranu bilja na veliko


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Trgovina


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    Zahtjev;
2.    dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;
3.    ugovor o radu za odgovorno lice za poslove nabavke, prometa, smještaja, čuvanja i izdavanja sredstava za ishranu bilja (sa ovjerenom kopijom diplome o završenom IV stepenu srednje škole i potvrdu o zaposlenom licu koju izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreza);
4.    dokaz o posjedovanju objekta za bezbjedno čuvanje sredstava za zaštitu bilja;
dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Uslovi za produženje licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100 €


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 76/08, br. 73/10, br. 40/11, 30/17)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.