Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Registar davaoca usluga
Naziv usluge

 Registar davaoca usluga


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

 Upis u Registar davaoca usluga


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Uslužna djelatnost


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    Zahtjev za upis u Registar davaoca usluga iz oblasti sredstava za zaštitu bilja (pesticida);
2.    Poreska uprava - potvrda o registraciji iz CRPS;
3.    diploma o stručnoj spremi odgovornog lica;
4.    Poreska uprava - potvrda poslodavcu o zaposlenom;
5.    dokaz o posjedovanju objekta za bezbjedno čuvanje sredstava za zaštitu bilja;
6.    elaborat o ispunjavanju propisanih minimalno-tehničkih uslova za objekat;
7.    dokaz o uplati takse;


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100 €


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.