Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Ovlašćeni pružaoci usluga
Naziv usluge

 Ovlašćeni pružaoci usluga


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

 Ovlašćeni pružaoci usluga


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Tamara Popović
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: tamara.popovic@ubh.gov.me


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno (sve dok ispunjava propisane uslove) i privremeno na godinu dana (do ispunjavanja uslova)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja propisanih uslove za vršenje javnih poslova;

Ne izvršavanje obaveza predvidjenih Ugovorom;

kvalitet pruženih usluga ili način na koje se pružaju, odstupa od propisanog;

Nesavjesno obavljanje posla.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 5 €


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 1.       Zahtjev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje određenih poslova od javnog interesa u zdravstvenoj zaštiti bilja;

 2.       Dokaz o odgovornom  licu;

 3.       Dokaz o administrativnoj taxi;


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG” br. 28/06 i „Službeni list CG” br. 28/11 i br. 48/15)

Pravilnik o pružanju usluga u oblasti zaštite bilja („Službeni list SRJ", br. 42/99)

Zakonom o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)

Pravilnik o pravilima dobre poljoprivredne prakse za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br.45/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.