Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Ovlašćene naučno-istraživačke ustanove
Naziv usluge

 Ovlašćene naučno-istraživačke ustanove


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne posloveOpis

 Ovlašćene naučno-istraživačke ustanove


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Tamara Popović
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: tamara.popovic@ubh.gov.me


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 -        zahtjev

-        podaci o prostornoj organizaciji

-        dokument o raspodjeli tehničke opreme

-        dokument o raspodjeli radnih zadataka i odgovornosti zaposlenih po oblastima zaštite bilja

dokumentacija o stručnoj osposobljenosti odnosno zvanjima


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 trajno ili zavisno od ispunjenosti uslova određeni vremenski period npr. godinu dana


Uslovi za produženje

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Ovlašćenje se oduzima  ako ovlašćene ustanove prestanu da ispunjavaju propisane uslove za vršenje javnih poslova ili ako organ uprave utvrdi da vrše poslove suprotno propisima.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 100 €


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o zdravstvenoj zaštiti bilja („Službeni list RCG” br. 28/06 i „Službeni list CG” br. 28/11 i br. 48/15)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.