Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Odobrenje za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja
Naziv usluge

 Odobrenje za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Odobrenje za stavljanje u promet sredstava za ishranu bilja


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Primarna proizvodnja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1.    Zahtjev za provjeru fitosanitarnih uslova za uvoz sredstava za  ishranu bilja(đubriva);
2.    original certifikat baznog proizvođača koji prati pošiljku;
3.    profaktura;
4.    dokaz o uplati takse.


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50€


Ostalo

832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 76/08, br. 73/10, br. 40/11, 30/17)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.