Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Odobrenje promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju
Naziv usluge

 Odobrenje promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Odobrenje promet sredstava za ishranu bilja u rasutom stanju


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Primarna proizvodnja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Administrativna taksa

Zahtjev za uvoz:

-        Naziv đubriva

-        Naziv i sadržaj hranjivih

-        elemenata

-        Količina (u kg ili lit)

-        Granični prelaz

-        Naziv baznog proizvođača

-        Naziv inostranog dobavljača

-        Svrha uvoza

-        Naziv i adresa uvoznika

-        Registarski broj FU

-        SvrhaRok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 90 dana


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak važenja dozvole


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa - 50€


Ostalo

832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o sredstvima za ishranu bilja ("Službeni list CG" br. 48/07, br. 76/08, br. 73/10, br. 40/11, 30/17)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.