Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


logo

Dozvola za proširenje upotrebe namjene registrovanog sredstva za zaštitu bilja
Naziv usluge

 Dozvola za proširenje upotrebe namjene registrovanog sredstva za zaštitu bilja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove    - Sektor za fitosanitarne poslove-
Odsjek za sredstva za zaštitu i ishranu bilja


Nadzorni organ

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove


Opis

 Dozvola za proširenje upotrebe namjene registrovanog sredstva za zaštitu bilja


Gdje i kako

 ·      Zahtjev se predaje Upravi: arhiva, mail, fax, pošta;
 
·      Kontakt osoba: Milka Petrušić
Tel: 020/201-945; Fax: 201-946
Mail: milka.petrusic@ubh.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Naučna istraživanja


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 ·      Zahtjev koji sadrži sledeće podatke:
- Naziv i sjedište:
- Odgovorno lice i lice za kontakt:
- Radno mjesto/naziv:
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:
- Vrste istraživanja za koje se zahtjeva dozvola o ispunjavanju uslova dobre istraživačke prakse (označite polja):
- Ogledi/istraživanja tokom vegetacije
- Ogledi/istraživanja na proizvodima u skladištu
- Ostalo;
 ·      Administrativna taksa


Rok za izdavanje licence

 Rok 30 dana od dana prijema zahtjeva do uručenja rješenja


Period važenja licence

 Neograničeno ( sve dok ispunjava propisane uslove)


Uslovi za produženje važenja licence

 Ispunjenje uslova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Prestanak ispunjavanja jednog od propisanih uslova


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Administrativna taksa -100 eur


Ostalo

 832-3161411-42 – ž. račun za administrativne takse u oblasti fitosanitarnih poslova


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ("Službeni list CG" br. 51/08, 40/11, 18/14)


Korisni linkovi

http://www.ubh.gov.me 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.