Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Potvrda o provjeri plovidbenosti
Naziv usluge

 Potvrda o provjeri plovidbenosti


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Prilikom izdavanja uvjerenja o plovidbenosti izdaje se i potvrda o provjeri plovidbenosti.


Gdje i kako

Operator vazduhoplova podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.

Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti, potrebno je priložiti i:
1)      Status AD nota;
2)      Status modifikacija i popravki vazduhoplova;
3)      Listu komponenti sa ograničenim vijekom upotrebe;
4)      Status vazduhoplova u odnosu na novi program održavanja;
5)      Relevantna uvjerenja o tehničkoj ispravnosti (CRS);
6)      Dokaz o ispitivanju pitostatičkih instrumenata;
7)      Listu ispitivanja transpondera;
8)      Dokaz o kompenzaciji magnetnog kompasa.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Potvrda o provjeri plovidbenosti važi godinu dana.


Uslovi za produženje važenja licence

 Operator vazduhoplova dužan je da svake godine podnese zahtjev za produženje važenja potvrde o provjeri plovidbenosti, najmanje 30 dana prije isteka roka njenog važenja.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Bliži uslovi za izmjenu, produženje važenja, ukidanje ili privremeno ukidanje potvrde o provjeri plovidbenosti utvrđuju se aktom Agencije za civilno vazduhoplovstvo.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za utvrđivanje ispunjenosti uslova i izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti koje izdaje Agencija za civilno vazduhoplovstvo plaća se naknada.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 81 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.