Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Ovlašćenje o ispunjavanju uslova pravnom licu ili fizičkom licu za stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja
Naziv usluge

 Ovlašćenje o ispunjavanju uslova pravnom licu ili fizičkom licu za stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

 Stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja, može da obavlja pravno ili fizičko lice, odnosno organ državne uprave koji ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme i kojeg ovlasti Agencija za civilno vazduhoplovstvo.


Gdje i kako

 Stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja obavlja se prema programu stručnog osposobljavanja pravnog ili fizičkog lica, odnosno organa državne uprave koji ispunjava uslove u pogledu kadra i opreme i kojeg ovlasti Agencija za civilno vazduhoplovstvo, a koji odobrava Agencija.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev je neophodno dostaviti i:
1)      Programe i planove osposobljavanja;
2)      Dokaz o osposobljenosti u pogledu kadra;
3)      Dokaz o osposobljenosti u pogledu opreme; i
4)      Operativni priručnik


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Uslovi za produženje važenja licence

 Uslove pod kojima se izdaje, mijenja, ukida ili privremeno ukida ovlašćenje za stručno osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja, vrijeme na koje se izdaje ovlašćenje, obrazac ovlašćenja, sadržinu programa za stručno osposobljavanje i način stručnog osposobljavanja utvrđuju se aktom Agencije za civilno vazduhoplovstvo.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Visinu naknada za utvrđivanje ispunjenosti uslova i vršenje kontinuirane provjere ispunjenosti uslova propisuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 90 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.