Agencija za civilno vaduhoplovstvo


logo

Uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti
Naziv usluge

 Uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo


Opis

Poslove održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti može da obavlja pravno ili fiziko lice, odnosno organ državne uprave koji ispunjava uslove u pogledu prostora, kadra i opreme.

Izuzetno, pojedine poslove održavanja, provjere i manje popravke na jednostavno projektovanim vazduhoplovima, koji se koriste za nekomercijalne operacije, može da obavlja tehničko osoblje koje ima dozvolu u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17), kao i pilot tog vazduhoplova koji je stručno osposobljen i koji ima dozvolu pilota za takav vazduhoplov. Uvjerenje o ispunjenosti tih uslova izdaje Agencija za civilno vazduhoplovstvo.


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova pravnom licu za održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti podnosi se Agenciji za civilno vazduhoplovstvo lično ili putem e-maila na Arhivu Agencije.
Kontakt: arhiva@caa.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Vazdušni saobraćaj


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 Uz zahtjev za izdavanje uvjerenja o ispunjavanju uslova pravnom licu za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova, prilaže se i:
1)      Priručnik organizacije za obezbijeđivanje kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova; i
2)      Form 4 obrazac za odgovorna i nominovana lica.


Rok za izdavanje licence

 30 dana ZUP ili drugi akt


Period važenja licence

 Uvjerenje o ispunjavanju uslova pravnom licu za održavanje vazduhoplova i vazduhoplovnih komponenti se izdaje na neograničen period.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Agencija za civilno vazduhoplovstvo:
1)      suspenduje odobrenje kad postoje opravdani razlozi u slučaju mogućeg ugrožavanja sigurnosti;
2)      suspenduje, ukida ili ograničava odobrenje ako se tokom audita ili na drugi način pronađe dokaz koji ukazuje na neusaglašenost sa zahtjevima iz Aneksa II (Dio-145) Pravilnika o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i o odobravanju organizacija i osoblja koji obavljaju ove poslove („Službeni list CG“, br. 57/15 i 69/15) ili djelimično ili u cjelosti suspenduju odobrenje ako pravno lice ne ispoštuje rok koji je odobrila Agencija za civilno vazduhoplovstvo.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Za izdavanje ovog uvjerenja i kontinuiranu provjeru ispunjavanja uslova plaća se godišnja naknada čiji iznos utvrđuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Član 78 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG“, br. 30/12 i 30/17)


Korisni linkovi

Agencija za civilno vazduhoplovstvo 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.